Odnowa w Duchu ŚwiętymODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM w kościele katolickim jest ruchem charyzmatycznym skupiającym chrześcijan w różnym wieku, których łączy wspólna modlitwa uwielbienia i doświadczenie chrztu w Duchu Świętym nawiązującego do Pięćdziesiątnicy. Polega ono na ożywieniu złożonych w nas Sakramentów Chrztu, Bierzmowania i prowadzi do osobistej więzi z Bogiem. Pogłębia się przez to świat modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Życie staje się pełne pokoju i radości.

Owocem naszego ruchu jest również oddanie swojego życia Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi, które prowadzi do głębokiej przemiany życia osobistego.

Nasza grupa Odnowy w Duchu Świętym nazywa się "Miłość Krzyża" powstała w październiku 2001 r. z inicjatywy ks. Marka Małkiewicza. Obecnie liczy ok.40 osób. Opiekunem naszej grupy od roku 2022 jest Ks. Paweł Chilczuk, a Liderem Monika Wojciechowska.

Staramy się iść drogą, którą prowadzi nas Duch Święty i coraz bardziej otwiera się na Jego działanie oraz na to wszystko, czego pragnie nam udzielić.

Centrum życia wspólnotowego stanowią nasze wspólne spotkania modlitewne, które rozpoczynają się modlitwą uwielbienia, dziękczynienia, podziękowaniami za otrzymane łaski oraz prośbami. Na każdym spotkaniu rozważane jest Słowo Boże.

Spotkanie modlitewne nie ma stałego schematu, jest to pewnego rodzaju dowolność w zależności od sytuacji i potrzeb grupy. Jest to całkowite poddanie się prowadzeniu Ducha Świętego.

Powinny jednak występować następujące elementy:

1. Gromadzimy się w Imię Pana.

2. Modlitwa do Ducha Świętego.

3. Czytanie Słowa Bożego z rozważaniem.

4. Modlitwa uwielbienia i dziękczynienia.

5. Świadectwa, które są odpowiedzią na Słowo Boże w naszym życiu (dowolnie lub w grupach dzielenia).

6. Modlitwa wstawiennicza (okolicznościowo w zależności od potrzeb grupy).

Opiekunowie grupy:

ks Paweł Chilczuk - obecnie

Ks. Wojciech Pietrusiak  

Ks. Adam Kołakowski 

Ks. Krzysztof Szerszeń 

Ks. Marek Małkiewicz

Liderzy  grupy:

Alina Wysocka – obecnie

Monika Wojciechowska

Ewa Gruszka

Wiesława Augustyniak

Strona internetowa grupy: milosckrzyza.pl 


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

na początku każdej Mszy Św; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00