Kościelna Służba Porządkowa w Archidiecezji Warszawskiej powstała w odpowiedzi na apel ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, skierowany do mężczyzn w maju 1979 r., aby pomogli w zapewnieniu porządku podczas pierwszej pielgrzymki Ojca św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Zgłosiło się 20 tys. mężczyzn, którzy po zakończeniu pielgrzymki zorganizowali się w grupy porządkowe w poszczególnych parafiach. Prymas Polski kard. Józef Glemp przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny, dekretem z dnia 30 marca 1983 roku, zatwierdził tę Służbę jako: Kościelne Stowarzyszenie Mężczyzn o nazwie "Kościelna Służba Porządkowa - TOTUS TUUS". Celem K. S. P. jest życie wiarą i zachowanie ścisłej więzi z Kościołem, zapoznawanie się z nauką społeczną Kościoła oraz przyczynianie się do wzrostu chwały Bożej przez pogłębianie życia religijnego i sakramentalnego. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest pełnienie roli służebnej wobec Kościoła, troszcząc się o zabezpieczenie należnego ładu i porządku podczas nabożeństw religijnych, zwłaszcza w czasie licznych zgromadzeń wiernych. Za dewizę, Stowarzyszenie obrało słowa: "Z PIOTREM PRZEZ MARYJĘ DO CHRYSTUSA".

Kościelna Służba Porządkowa w naszej parafii, tak jak w całej Archidiecezji Warszawskiej, powstawała spontanicznie, podczas pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny, w czerwcu 1979 roku. Od jesieni 1979 roku, za akceptacją ówczesnego proboszcza ks. Henryka Załuski, grupa mężczyzn postanowiła spotykać się regularnie, dla podnoszenia formacji duchowej i czynnego włączenia się w życie naszej parafii. Na mocy dekretu Prymasa z dnia 30 marca 1983r grupa ta włączona została w struktury Kościelnej Służby Porządkowej - TOTUS TUUS. Przez cały okres działania ilość członków naszej grupy wynosiła od 25 do 35 osób, a w czasie pielgrzymek Ojca Świętego stan ilościowy zwiększał się do ponad 100 osób.

W roku 1989 z naszych składek został ufundowany sztandar parafialny K.S.P. Uroczyste poswiecenie sztandaru przez ks. Proboszcza Henryka Załuske odbyło sie w dniu 27 maja 1989r. Sztandar ten uczestniczy w ważnych uroczystosciach parafialnych i diecezjalnych i jest widocznym znakiem naszego trwania w wierze katolickiej i niezłomnej miłosci do Boga i Ojczyzny.


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

na początku każdej Mszy Św; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00