Misja św. TeresyRuch modlitewny - Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Misja św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Misja modlitwy za kapłanów

Ruch modlitewny zatwierdzony Dekretem Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Nycza, Nr 5047/A/2008 z dnia 1 października 2008 r.

Od 1995 roku na terenie Archidiecezji Warszawskiej, a także w innych częściach Polski, rozwija się ruch modlitewny o nazwie Misji św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jest to ruch wspierający modlitwą kapłanów i osoby powołane do służby Bożej. W Misji św. Teresy jedna osoba świecka, nazywana "Aniołem Modlitwy" modli się za jedną osobę duchowną (księdza, kleryka, zakonnika ) znając tylko imię tej osoby. Może modlić się każda osoba, dzieci, młodzież, dorośli ale w sposób szczególny ruch ten skierowany jest do dzieci. Zobowiązaniem w sensie ścisłym jest codziennie odmówienie Modlitwy do Matki Bożej Kapłanów - jest to specjalna modlitwa, którą posługuje się Misja. Anioł Modlitwy możne podejmować także inne, dodatkowe postanowienia, np.: ofiarować Komunię Św. za swojego kapłana, modlitwę różańcową, ofiarować cierpienie, walkę z własnymi słabościami, itp. Osoby, które chcą się stać Aniołami Modlitwy zgłaszają się do Sekretariatu Misji (kontakt poniżej). Osoba duchowna, objęta modlitwą Misji św. Teresy nie ma żadnych zobowiązań wobec osoby modlącej się za nią. Kapłani, klerycy, którzy chcą być objęci modlitwą mogą zgłosić się do Sekretariatu Misji osobiście lub za pośrednictwem innych kapłanów, a także za pośrednictwem animatorów Misji św. Teresy.

Aniołowie Modlitwy mogą modlić się indywidualnie lub należąc do grup modlitewnych Misji św. Teresy. W pierwszym rzędzie chodzi o tworzenie grup dzieci, prowadzonych przez świeckich animatorów. Jest także możliwość tworzenia grup dla młodzieży i osób dorosłych. Animatorzy otrzymują gotowe katechezy do prowadzenia spotkań. Cała formacja duchowa ma na celu umocnienie w modlitwie za kapłanów i o nowe powołania, a także rozwój życia duchowego na małej drodze św. Teresy z Lisieux i budzenie nowych powołań kapłańskich i zakonnych. Kapłani, którzy chcieliby założyć grupy modlitewne proszeni są o kontakt z ks. Ludwikiem Nowakowskim moderatorem ruchu lub z Sekretariatem Misji.

Uwaga!

Osoby, które chcą włączyć się w ruch modlitewny za osoby duchowne zapraszamy w każdy wtorek o 19:00. Na spotkaniu czytamy P.Ś. Jest modlitwa w milczeniu oraz modlimy się Liturgią Godzin.

Modlitwa do Matki Bożej Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa-Kapłana
Matko kapłanów na całym świecie,
Ty ukochałaś kapłanów w szczególny sposób
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna

Przez całe swoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego, "by posłał robotników na żniwo swoje". 

Módl się, by nie zabrakło nam kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje Serce może wszystko u Niego wyprosić,
Uproś nam kapłanów, którzy będą święci. Amen.


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje: 15 min. przed Mszą Św; w piątki po koronce


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00