Chrześcijański pogrzebPrawo do chrześcijańskiego pogrzebu

Każdy z członków Ludu Bożego ma prawo do chrześcijańkiego pogrzebu, który jest widomym znakiem przynależności do Kościoła, a ponadto stanowi to dowód troski Kościoła i zarazem duchową pomoc dla zmarłego wyrażającą się w modlitwie wstawienniczej.

Przynależność do Kościoła wyraża się w praktyce wiary i przyjmowaniu sakramentów - oraz śmierć w stanie Łaski Uświęcającej.

Z Instrukcji Liturgiczno-duszpasterskiej Episkopatu Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych:

p.5 Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych. Jej celem jest nie tylko modlitwa za zmarłego, lecz także obudzenie wiary i nadziei członków jego rodziny i uczestników pogrzebu.

p.8 Przygotowując obrzędy pogrzebu, należy uwzględnić życie zmarłego i okoliczności jego śmierci.

p. 14 Pogrzeb jawnych grzeszników i wiernych, którzy do śmierci żyli w niesakramentalnym małżeństwie. Do znaków pokuty, które uprawniają do chrześcijańskiego pogrzebu - a których istnienie potwierdzają wiarygodni świadkowie - należą:

- prośba o kapłana (choćby nie zdążył przybyć),

- wzbudzenie zewnętrzne aktu żalu np. przez bicie się w piersi, ucałowanie krzyża, przeproszenie za dane zgorszenie itp.

Pozbawieni prawa do kościelnego pogrzebu

Odmawia się pogrzebu kościelngo jedynie tym, którzy nie wyrazili przed śmiercią żadnych oznak pokuty. 

Poza drastycznymi wypadkami - należy wtedy ograniczać znaki okazałości zewnętrznej uroczystości pogrzebowej (np. bez bicia w dzwony, "Msza cicha", lub Msza św. po pogrzebaniu ciała na cmentarzu) co jest wyrazem dezaprobaty w stosunku do tych, którzy nie utrzymywali za życia żywej więzi z Kościołem.

Pogrzeb w naszej parafii

Do kancelarii parafialnej Rodzina zmarłego(ej) zgłasza się w celu :

- ustalenia terminu i godziny pogrzebu

- wpisania do księgi zmarłych

- ustalenia warunków odprawienia nabożeństwa i odprowadzenia na cmentarz

 lub otrzymania potwierdzenia o możliwości katolickiego pogrzebu

Przynieść ze sobą należy :

1/ - Akt Zgonu (z USC)

2/ - ewentualnie zaświadczenie o udzielonych sakramentach


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje: 15 min. przed Mszą Św; w piątki po koronce


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00