Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa sie w parafii zamieszkania. Zwyczajowo rozpoczyna sie ono w ósmej klasie szkoły podstawowej lub pierwszej klasie szkoły średniej. 

Osoby, które zapisały się na przygotowanie do bierzmowania 2023/2024 : najbliższe spotkanie w grupach:

grupa Beaty - wg ustaleń grupy

grupa Pauliny - wg ustaleń grupy

grupa Karola - wg ustaleń grupy

grupa Wojciecha - wg ustaleń grupy

Uczniowie, którzy nie mieszkają w naszej parafii, a uczęszczają do SP 301, 306 i 363 powinni się zgłosić (skontaktować się z parafią) na przygotowanie do swojej parafii zamieszkania! Nie przyjmujemy bowiem do grup osób spoza naszej parafii.

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Do bierzmowania mogą zapisać się tylko uczniowie mieszkający na terenie naszej Parafii!

 

 Warunki niezbędne do przyjęcia sakramentu bierzmowania:

- wiek - VIII klasa SP i szkoły ponadpodstawowe

- uczęszczanie na lekcje religii;

 - ukończony kurs przygotowujący; 

- stan łaski uświęcającej; 

Do ważnego przyjęcia bierzmowania wymagany jest świadek, którym może zostać osoba już bierzmowana. 

Zwyczajowo kandydat w czasie bierzmowania przyjmuje imię, które jest imieniem świętego lub błogosławionego ważnego dla kandydata ze względu na jego praktykowanie wiary i sposób życia. Ma on być patronem osoby bierzmowanej. 

Osoby dorosłe, które ukończyły juz naukę w szkole mogą przygotować sie do bierzmowania w dwojaki sposób: albo w parafii w ramach odrębnego trybu przygotowania (spotkania dla dorosłych na wiosnę i jesienią, informacje u ks. Michała) albo w ośrodku diecezjalnym. Na przygotowanie w ośrodku diecezjalnym należy uzyskać skierowanie z parafii zamieszkania (nie zameldowania!) Po odbytym przygotowaniu kandydat otrzymuje w parafii zamieszkania zaświadczenie, które upoważnia do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 Dokumentem niezbędnym do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest metryka chrztu.

Przygotowanie do bierzmowania w parafii , także dorosłych, koordynuje ks. Michał.


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje: 15 min. przed Mszą Św; w piątki po koronce


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00