Chrzest ŚwiętyW naszej Parafii Sakrament Chrztu sprawowany jest w I i III niedzielę miesiąca, Boże Narodzenie i Wielkanoc - podczas Mszy św. o godz. 13.oo (poza Wielkim Postem) => w wakacje (lipiec - sierpień) o godz. 11.30

 

Udzielany jest dzieciom zamieszkałym na terenie naszej Parafii (niekoniecznie zameldowanym). Rodzice dziecka powinni trwać w sakramentalnym związku małżeńskim. Rodzice chrzestni muszą być praktykującymi katolikami po przyjęciu bierzmowania, w wieku przynajmniej 16 lat.

Obowiązkowe przygotowanie Rodziców przed Chrztem dziecka (i w miarę możliwości chrzestnych)


Spotkanie w piątek (przed I i III niedzielą miesiąca) godz. 19.15 - Sala Jana Pawła II w domu parafialnym. Katechezy przedchrzcielne prowadzi ks. Paweł.

Wymagane dokumenty:

- Metryka urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał)

- Zaświadczenie konkordatowe lub metryka ślubu kościelnego rodziców dziecka.

- Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych; 

- Zaświadczenia o spowiedzi rodziców i chrzestnych (przed uroczystością chrztu).

Spisanie aktu chrztu odbywa się w tygodniu poprzedzającym udzielenie chrztu w kancelarii parafialnej. Brakujące dokumenty chrzestnych i ich podpisy należy złożyć w niedzielę ok. 20 minut przed Mszą św. (godz. 12.40) w zakrystii kościoła. Do chrztu konieczna jest biała szatka i świeca chrzcielna.

Dopuszczenie dzieci do Sakramentu Chrztu

"Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego nie może wejść do Królestwa Bożego (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników." ( Obrzędy Chrztu dzieci, s. 20 ).

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 868: Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:
1. aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują.
2. aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowywane po katolicku ; jeśli jej zupełnie nie ma, CHRZEST NALEŻY ODŁOŻYĆ.

Obowiązki Rodziców dziecka


Przygotowanie do świadomego udziału w życiu Kościoła jest sprawą dużej wagi, dlatego Rodzice powinni przemyśleć i przemodlić decyzję ochrzczenia swego dziecka, aby byli pewni, że przykładem swojego życia będą prowadzili je do dojrzałej wiary.

Wychowanie w wierze oznacza doprowadzenie dziecka do świadomej przyjaźni z Chrystusem, a to dokonuje się przez:

przekazanie dziecku podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół Katolicki,

nauczenie dziecka modlitwy,

posyłanie na naukę religii w Szkole,

doprowadzenie do pełnego udziału w Eucharystii (Msza św. niedzielna), później do sakramentu bierzmowania

oraz wprowadzenie w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijanina.

Rodzice chrzestni i ich obowiązki

Prawo Kościoła wymaga, aby przyjmujący chrzest posiadał chrzestnego. Chrzestnym według Prawa Kanonicznego (kan. 874 § 1) może być tylko ten, kto:

- jest wystarczająco dojrzały do spełniania tego zadania (min. 16 lat ),

- sam już przystąpił do Sakramentu Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii

- należy do Kościoła Katolickiego i żyje zgodnie z nauką Chrystusa (przystępuje regularnie do sakramentów świętych).

Zadaniem duszpasterza jest sprawdzenie, czy przedstawieni kandydaci spełniają warunki określone przez Kościół.

Nie wolno dopuszczać do pełnienia tej funkcji np. osób żyjących w niesakramentalnym związku małżeńskim, osób nie uczęsczających do kościoła oraz młodzieży nie uczęszczającej na katechizację.

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu Świętego dzieci dla rodziców bez sakramentalnego związku małżeńskiego

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (z przeszkodami kanonicznymi).

Jeżeli rodzice żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny) i nie mogą zawrzeć sakramentu małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych (węzeł małżeński, tzn. wcześniejsze małżeństwo sakramentalne przynajmniej jednego z partnerów), a jednak praktykują wiarę w tym, co jest dla nich możliwe , i złożą oświad­czenie (a wraz z nimi chrzestni), że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej, wówczas może być ono ochrzczone.

Gdy rodzice są związani kontraktem cywilnym (bez przeszkód kanonicznych) lub żyją w konkubinacie .

Gdy o chrzest dziecka proszą rodzice nie związani sakramentem małżeństwa, Kościół czuje się szczególnie zobowiązany wezwać tych ludzi do odnowy duchowej. Interes" duchowy dziecka leży w tym, żeby jego rodzice byli możliwie blisko Chrystusa, bo tylko wówczas mogą dawać swojemu dziecku prawdziwe świadectwo wiary. Tymczasem rodzice nie mający ślubu kościelnego znajdują się w sytuacji niewątpliwie niezgodnej z wolą Chrystusa .

W przypadku gdy ludzie ci nie mają istotnych przeszkód kanonicznych do zawarcia małżeństwa, Kościół ma prawo oczekiwać od nich, że przybliżą się do Chrystusa przynajmniej tyle, na ile jest to aktualnie możliwe.

Obowiązkiem księdza jest, by małżonkom, którzy nie mają przeszkód prawnych zaproponował najpierw zawarcie małżeństwa. Bo ani chrzest, ani ślub nie jest "moją osobistą sprawą". To sprawa całej wspólnoty Kościoła. Tak jak wspólne życie w tzw. konkubinacie to nie "mój prywatny interes" tylko kwestia o wiele poważniejsza. Dotyczy bowiem zgorszenia, nieuczciwości, fałszowania prawdy o człowieku i jego powołaniu do życia w rodzinie. Temu, kto chce nosić miano chrześcijanina nie może to być obojętne.

W naszej Parafii na Chrzest dzieci rodziców nie związanych sakramentem małżeństwa można wyrazić zgodę tylko pod warunkiem odbycia przez rodziców i chrzestnych specjalnego przygotowania, składa się z dwóch spotkań, które odbywają się w terminie ustalonym z księdzem Wojciechem.

Chrzest odbywa się raz na kwartał w wyznaczone niedziele po Mszy św. o godz. 13.00.

Pozwolenie na chrzest w innej Parafii - wydawane tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadklach - można uzyskać od księdza proboszcza po odbyciu kursu przygotowawczego.


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje: 15 min. przed Mszą Św; w piątki po koronce


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00