Ogłoszenia parafialne

15 marca - III Niedziela Wielkiego Postu

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 15 MARCA 2020

0. Dzisiaj o godz.17.oo Gorzkie Żale.
Koła żywego Różańca nie mają dzisiaj spotkania - przez najbliższy miesiąc odmawiamy kolejną tajemnicę różańcową.

1. W czwartek Uroczystość Świętego Józefa Oblubieńca NMP.
2. W piątek Warszawski Dzień Stacyjny w naszej Parafii. Zachęcamy tego dnia do modlitwy w domach w łączności duchowej z nabożeństwami w kościele.
Całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. Droga Krzyżowa tylko o godz. 17.15. O godz. 19.oo Gorzkie Żale. Dodatkowa Msza św. o godz. 20.oo.
Plan wywieszony jest w gablocie.
3. Po błogosławieństwie zachęcamy do modlitwy Suplikacją o ustanie pandemii wirusowej. 

 Z Komunikatów Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej oraz wykonując wskazania Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, niniejszym ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym: - osobom w podeszłym wieku, - osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), - dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, - osobom, które czują obawę przed zarażeniem, - pracownikom służby zdrowia.
***
Stosując się do rozporządzeń organów państwowych z dnia 13 marca, po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam w Archidiecezji Warszawskiej następujące uzupełnienia do komunikatu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.
1. Usilnie proszę wszystkich proboszczów i rektorów kaplic, aby zrealizowali przyjętą zasadę obecności na Mszy św. w liczbie nie większej niż 50 osób, przewidzianej w rozporządzeniu organów państwowych.
2. Wiernych proszę o korzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. udzielonej przeze mnie 13 marca 2020 r.
Równocześnie zachęcam do uczestniczenia we Mszy św. za pośrednictwem telewizji, radia i internetu. Media te stworzyły wiele propozycji transmisji niedzielnych Mszy św.
† Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski  

Warszawa, 13 marca 2020 r. 


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30 (nie ma w wakacje)
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (nie ma w wakacje)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (nie ma w wakacje) (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

w wakacje - 15 min przed Mszą Św.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00