Aktualności

Kościół w czasie epidemii - złagodzenie rygorów WAŻNE!

dodane: 18 marca 2020 18:30

Ostatnie decyzje organów państwowych pozwalają na udział we Mszy Św. i obrzędach religijnych w kościołach bez określonego limitu wiernych, ale z zachowaniem zaleceń sanitarnych, m.in. noszenia maseczek.

 

"Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii." (fragm. Słowa kard. K. Nycza)

------------------------------------------------------------------

Przez cały dzień w naszym kościele wystawiony jest relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego do adoracji. Zachęcamy, aby modlić się słowami poniższej XIX-wiecznej modlitwy, której tekst jest udostępniony na klęcznikach w przedsionku kościoła.

 Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela (z Modlitewnika 1882 r.)  

    Panie Jezu Chryste! Zbawicielu nasz, kłaniamy się Tobie jako Bogu prawemu, i za to Cię błogosławimy, że przez krzyż Twój odkupiłeś świat. Dziękujemy dobroci Twojej, iż tenże krzyż który był niegdyś przekleństwa znakiem, Tyś go dla nas uczynił źródłem wszelakich błogosławieństw, i początkiem wszystkich łask Twoich Boskich.
Oto samym krzyża świętego znakiem rozpędzają się nieprzyjaciół piekielnych siły; a krótkie w wszelkiem utrapieniu i troskach znoszenie z Tobą mój Jezu krzyża, niezmierną nam zapewnia chwały wiecznej cenę. Żeś tedy tak podwyższył w kościele Twoim krzyż Twój Panie, upadamy na kolana pobożnie przed samem wyobrażeniem jego, Tobie na nim zawieszonemu oddając pokłon. Ale że go jeszcze na ostatecznym sądzie masz podwyższyć w oczach całego świata, ażebyś przezeń tych potępił, którzy, z Jego zbawienia pożytkować nie chcieli, zmiłuj się nad nami sędzio sprawiedliwy, a daj nam pod nim z Magdaleną wypokutować uczciwie za grzechy nasze, o które byś nas miał sądzić i potępić.
O drogi krzyżu! który z wiszącego na tobie świętego Chrystusowego ciała, nabrałeś szacunku i ozdoby, niechajże jako Jędrzej święty powitam Cię, kiedy mi się pokażesz podwyższony na sądzie Boskim; niech mię świętość Twoja okryje, przed gniewem sędziego Boga, a tenże sam sędzia i Pan mój Jezus Chrystus, który mię odkupił przez Cię, niech mnie łaskawie przez Ciebie przyjmie do wieczności szczęśliwej.
O krzyżu święty! oddaję najgłębszy ukłon wiszącemu na twych ramionach, Temu, któremu na ręku Najświętszej Matki pasterze i trzej królowie kłaniali się, i któremu na łonie Ojca wiecznego, kłaniają, się wszystkie dusze błogosławione z aniołami.
O drzewo najszlachetniejsze, krwią, Jezusową zlane ! czczę i ucałować pragnę najmniejszą cząstkę Twoją. O znaku zbawienia mego ! nie zawstydzę się czynić cię na czole i sercu mojem.
Bądźże mi też tarczą przeciw postrzałom szatańskich pokus; bądź źródłem błogosławieństw Boskich, kiedykolwiek wyrażać cię będę: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego. Amen.
 


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

na początku każdej Mszy Św.; w piątki 15:00-18:00


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00