Uszczknąć coś od Świętego Benedykta – (Mt 19,27-29)

źródło: http://denews.pl/denews/uszczknac-cos-od-swietego-benedykta-mt-1927-29/

Może i nam uda się…


EWANGELIA (Mt 19,27-29)
Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy”.


 

 

Wspominamy dziś świętego Benedykta, opata.

Zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem.

 

Zakłada klasztor na Monte Cassino i układa regułę zakonną.

Reguła ta będzie fundamentem życia monastycznego w Europie.

 

Zaleca w niej roztropność i umiar w modlitwie, pracy i odpoczynku.

Wskaże drogę do świętości przez panowanie nad sobą, pokorę i posłuszeństwo.

 

Może i nam uda się coś uszczknąć z tej reguły.

Roztropność i umiar we wszystkim i już byłoby dobrze.

 


Może warto udostępnić znajomym?Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

Na początku każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00