Takie oczywiste…


EWANGELIA (J 12,24-26)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


 

 

Gdy uprawiasz sport.

To trenujesz, by osiągać lepsze wyniki.

 

Gdy się uczysz na studiach.

To powtarzasz, by dobrze zapamiętać.

 

Takie oczywiste.

 

Gdy chcesz prowadzić życie z Bogiem.

To ćwiczysz swojego ducha.

 

To ćwiczenie nazywa się ascezą.

Wyrzekam się tego, co przeszkadza mi żyć z Bogiem.

 

Człowiek jest jednością.

Psycho – fizyczno – duchową.

 

A wszystkim, rządzą te same prawa.

Prawa nieustannego treningu.

 

Umysłu, ciała i ducha.


Może warto udostępnić znajomym?


 Aktualności

Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (w intencji Parafian)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej oraz w piątki od 15:00.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00 oraz w pierwszy piątek miesiąca w godz. 7:45 do 17:00