Grupa młodzieży "Gwardia ŚDM" skupia młodzież z parafii, ludzi pragnących wzmacniać swoją wiarę i dzielić się jej radością poprzez wspólne spędzanie czasu na modlitwie, rozmowach, wymianie doświadczeń, pogłębianiu świadomości przynależności do Kościoła. 

Grupa powstała w roku 2014 związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Podczas ŚDM młodzież odpowiadała za przyjęcie pielgrzymów do parafii oraz wolontariat, udaliśmy się też do Krakowa. Obecnie naszym marzeniem jest wyjazd do Panamy na ŚDM w 2019 roku. Przygotowujemy się do tego wydarzenia duchowo (rozważamy Pismo Święte oraz nauczanie papieskie) oraz materialnie (zbieramy fundusze poprzez np. wykonywanie ozdób świątecznych). Organizujemy wieczory filmowe, wspólnie też chodzimy do kina. Angażujemy się w życie parafii.

Spotykamy się co drugi wtorek o godz. 19.30 w sali Jana Pawła II. Opiekunem grupy jest ks. MichałMsze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00 (w intencji Parafian)
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

Podczas każdej Mszy Świętej oraz w piątki od 15:00.


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00 oraz w pierwszy piątek miesiąca w godz. 7:45 do 17:00