Aktualności

Kościół w czasie epidemii - ważne! (zmiany od 17.05)

dodane: 18 marca 2020 18:30

Ostatnie decyzje organów państwowych w związku z epidemią od 17.05 pozwalają jedynie na uczestnictwo we Mszy Św. i obrzędach religijnych grupie liczącej maksymalnie 76 osób (1 osoba na 10 m.kw.), nie licząc posługujących. Przestrzegamy tych zaleceń i łączmy się duchowo w domach, korzystajmy też z transmisji medialnych.

Wciąż obowiązują zaostrzone przepisy, według których podczas każdej Mszy św. wszyscy uczestnicy oraz służba liturgiczna są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych. Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 kwietnia 2020 r. zwalnia z tego obowiązku tylko “duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania”

„Z obecnego zapisu wynika, że księża nie muszą zakrywać ust i nosa tylko podczas sprawowania Mszy św. lub innej posługi liturgicznej. W innych sytuacjach, np. w kościele, na terenie przykościelnym, w zakrystii, w kancelarii parafialnej, są zobowiązani mieć maseczkę ochronną lub – zgodnie z przepisami – zakryć usta i nos” – poinformował rzecznik Episkopatu.
 

------------------------------------------------------------------

Przez cały dzień w naszym kościele wystawiony jest relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego do adoracji. Zachęcamy, aby modlić się słowami poniższej XIX-wiecznej modlitwy, której tekst jest udostępniony na klęcznikach w przedsionku kościoła.

 Ukłon pobożny krzyżowi Zbawiciela (z Modlitewnika 1882 r.)  

    Panie Jezu Chryste! Zbawicielu nasz, kłaniamy się Tobie jako Bogu prawemu, i za to Cię błogosławimy, że przez krzyż Twój odkupiłeś świat. Dziękujemy dobroci Twojej, iż tenże krzyż który był niegdyś przekleństwa znakiem, Tyś go dla nas uczynił źródłem wszelakich błogosławieństw, i początkiem wszystkich łask Twoich Boskich.
Oto samym krzyża świętego znakiem rozpędzają się nieprzyjaciół piekielnych siły; a krótkie w wszelkiem utrapieniu i troskach znoszenie z Tobą mój Jezu krzyża, niezmierną nam zapewnia chwały wiecznej cenę. Żeś tedy tak podwyższył w kościele Twoim krzyż Twój Panie, upadamy na kolana pobożnie przed samem wyobrażeniem jego, Tobie na nim zawieszonemu oddając pokłon. Ale że go jeszcze na ostatecznym sądzie masz podwyższyć w oczach całego świata, ażebyś przezeń tych potępił, którzy, z Jego zbawienia pożytkować nie chcieli, zmiłuj się nad nami sędzio sprawiedliwy, a daj nam pod nim z Magdaleną wypokutować uczciwie za grzechy nasze, o które byś nas miał sądzić i potępić.
O drogi krzyżu! który z wiszącego na tobie świętego Chrystusowego ciała, nabrałeś szacunku i ozdoby, niechajże jako Jędrzej święty powitam Cię, kiedy mi się pokażesz podwyższony na sądzie Boskim; niech mię świętość Twoja okryje, przed gniewem sędziego Boga, a tenże sam sędzia i Pan mój Jezus Chrystus, który mię odkupił przez Cię, niech mnie łaskawie przez Ciebie przyjmie do wieczności szczęśliwej.
O krzyżu święty! oddaję najgłębszy ukłon wiszącemu na twych ramionach, Temu, któremu na ręku Najświętszej Matki pasterze i trzej królowie kłaniali się, i któremu na łonie Ojca wiecznego, kłaniają, się wszystkie dusze błogosławione z aniołami.
O drzewo najszlachetniejsze, krwią, Jezusową zlane ! czczę i ucałować pragnę najmniejszą cząstkę Twoją. O znaku zbawienia mego ! nie zawstydzę się czynić cię na czole i sercu mojem.
Bądźże mi też tarczą przeciw postrzałom szatańskich pokus; bądź źródłem błogosławieństw Boskich, kiedykolwiek wyrażać cię będę: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha świętego. Amen.
 


Może warto udostępnić znajomym?
Msze Święte
Dni powszednieNiedziela i święta
6:30
7:00
7:15
8:30
10:00 (z udziałem kandydatów do bierzmowania)
11:30 (z udziałem dzieci)
13:00
18:00 (w sobotę - niedzielna)18:00
19:15 (z udziałem młodzieży i studentów)
Spowiedź

Na początku każdej Mszy Świętej


Adoracja Najświętszego Sakramentu

W każdy piątek w godz. 15:00 - 18:00